เว็บไซต์ครูสืบสกุล

นายสืบสกุล เสมอเหมือน

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา ค.อ.. วิศวกรรมไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

" ความสำเร็จของหนึ่งองค์กรนั้นมาจากการประสานการทำงานเป็นทีมของหลายๆคนด้วยกัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นล้วนมาจากทีมงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดสิ่งที่เหนือกว่า “ทีมเวิร์ค” การทำงานโดยประกอบด้วยคนหลายๆคนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่การสร้างทีมงานที่รู้อกรู้ใจซึ่งเป็นเสมือนทีมในฝันพร้อมทำงานเพื่อเป้าหมายของทีมคงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นการเป็น หัวหน้าที่ดี หรือผู้นำที่ดีมีส่วนสำคัญในการพาทีมเดินหน้าไปพร้อมๆกัน คนในองค์กรทุกๆคนต้องการทำงานให้ได้ดีผ่านการทำงานหนักและทุกคนรับรู้ได้ทั่วถึง เมื่อคุณชื่นชมผลงานและให้ความเคารพพวกเขา รวมถึงการแสดงให้คนในทีมเห็นว่าคุณคือส่วนหนึ่งของพวกเขาและพร้อมจะนำทางให้ทีม นี่คือสิ่งที่จะทำให้มีแรงกระตุ้นและเกิดการสร้างสรรค์ผลงานของลูกน้องคุณนั่นเอง "

นายกฤตนัน จั่นรัด

เว็บไซต์ครูกฤตนัน

นายคมสัน กลางแท่น

เว็บไซต์ครูคมสัน

นายสมคิด จุติยนต์

เว็บไซต์ครูสมคิด

นางสาววรางคณา จันทารักษ์

เว็บไซต์ครูวรางคณา

นายศรัญญู ส่งเจริญทรัพย์

เว็บไซต์ครูศรัญญู

นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา

เว็บไซต์ครูนฤมล

นางสาวทัดดาว ชื่นด้วง

เว็บไซต์ครูทัดดาว

นางสาวปัณณิกา โขขัด

เว็บไซต์ครูปัณณิกา

นางสาวรัตนาภรณ์​ ลาภเพิ่มพูลยิ่ง

เว็บไซต์ครูรัตนาภรณ์

นางสาววายุรี พรมสุรินทร์

เว็บไซต์ครูวายุรี

นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่

เว็บไซต์ครูกุสุมา

นายพนม คำเครือสายญาติ

เว็บไซต์ครูพนม

นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์

เว็บไซต์ครูประสงค์

นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล

เว็บไซต์ครูพลกฤษณ์

ดร.ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ

เว็บไซต์ครูฤกษ์ชัย