นายสืบสกุล เสมอเหมือน

ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา ค.อ.. วิศวกรรมไฟฟ้า

" ความสำเร็จของหนึ่งองค์กรนั้นมาจากการประสานการทำงานเป็นทีมของหลายๆคนด้วยกัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นล้วนมาจากทีมงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดสิ่งที่เหนือกว่า “ทีมเวิร์ค” การทำงานโดยประกอบด้วยคนหลายๆคนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่การสร้างทีมงานที่รู้อกรู้ใจซึ่งเป็นเสมือนทีมในฝันพร้อมทำงานเพื่อเป้าหมายของทีมคงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นการเป็น หัวหน้าที่ดี หรือผู้นำที่ดีมีส่วนสำคัญในการพาทีมเดินหน้าไปพร้อมๆกัน  คนในองค์กรทุกๆคนต้องการทำงานให้ได้ดีผ่านการทำงานหนักและทุกคนรับรู้ได้ทั่วถึง เมื่อคุณชื่นชมผลงานและให้ความเคารพพวกเขา รวมถึงการแสดงให้คนในทีมเห็นว่าคุณคือส่วนหนึ่งของพวกเขาและพร้อมจะนำทางให้ทีม นี่คือสิ่งที่จะทำให้มีแรงกระตุ้นและเกิดการสร้างสรรค์ผลงานของลูกน้องคุณนั่นเอง "

นายกฤตนัน จั่นรัด

เว็บไซต์ครูกฤตนัน

นายคมสัน กลางแท่น

เว็บไซต์ครูคมสัน

นายสมคิด จุติยนต์

เว็บไซต์ครูสมคิด

นางสาววรางคณา จันทารักษ์

เว็บไซต์ครูวรางคณา

นายศรัญญู ส่งเจริญทรัพย์

เว็บไซต์ครูศรัญญู

นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา

เว็บไซต์ครูนฤมล

นางสาวทัดดาว  ชื่นด้วง

เว็บไซต์ครูทัดดาว

นางสาวปัณณิกา โขขัด

เว็บไซต์ครูปัณณิกา

นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล

เว็บไซต์ครูพลกฤษณ์

นางสาววายุรี พรมสุรินทร์

เว็บไซต์ครูวายุรี

นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่

เว็บไซต์ครูกุสุมา

ดร.ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ

เว็บไซต์ครูฤกษ์ชัย

นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์

เว็บไซต์ครูประสงค์

นางสาวรัตนาภรณ์​ ลาภเพิ่มพูลยิ่ง

เว็บไซต์ครูรัตนาภรณ์

นายพนม คำเครือสายญาติ

เว็บไซต์ครูพนม